Resum del curriculum vitae (CV)

Una petita exposició de la formació i experiència professional acumulades en aquests anys.

Formació reglada

2009
Universidad de Granada

Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP)

2000
Universidad de Granada

Llicenciatura en Ciències Biològiques

Formació no reglada

2020
Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE)

Tutoria i ensenyament per a e-learning

100 hores / Formació impartida a l'empara del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació

2020
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Interpretació del Patrimoni Cultural i Natural (3ª edició)

190 hores / Organitzat en col·laboració amb l'Associació per a la Interpretació del Patrimoni (AIP) i el Màster d'Arquitectura i Patrimoni Històric, Universitat de Sevilla.

2020
Formación Alcalá

Agent de desenvolupament i ocupació local. Reptes i oportunitats de futur

250 hores / Curs d'especialització acreditat per la Universitat Europea Miguel de Cervantes.

...

Experiència professional

2015-2023
Diferents entitats i organitzacions

Docent de formació professional per a l’ocupació

Tècnic docent i suport pedagògic en diferents accions formatives, tant per a l’obtenció de certificats de professionalitat com en cursos de formació contínua. Algunes de les accions formatives en les que ha participat són:

  • Docència de la formació professional per a l’ocupació (SSCE0110).
  • Interpretació i Educació Ambiental (SEAG0109).
  • Dinamització comunitària (SSCB0109).
  • Ofimàtica (MF0233_2).
  • Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208).
  • Perspectiva de la ecoauditoria des de l'Estratègia Balear d'Educació Ambiental.

(Més informació)

2004-2022
Diferents entitats i organitzacions

Tècnic en desenvolupament rural i local

Participació en projectes per a la dinamització, elaboració i redacció de plans estratègics participatius, com:

  • Pla d’Ocupació de Menorca 2020.
  • Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de la comarca de l’Arc Nord-est de la Vega de Granada 2014-2020.
  • Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca 2014-2020.
  • Nova Estratègia Rural d’Andalusia (NERA) 2007-2013.

També ha exercit altres tasques com a Tècnic de Joventut per a la incorporació dels joves al desenvolupament local.

(Més informació)

1998-2019
Diferents entitats i organitzacions

Intèrpret i educador ambiental

Tècnic encarregat del disseny, planificació i execució d’actuacions d’interpretació i educació ambiental, desenvolupats en diferents entorns naturals i urbans, i destinats a un ampli ventall de públic. A més, ha estat gestor tècnic del Centre de Visitants del Parc Natural Sierra de Huétor (Granada).

(Més informació)

...

Idiomes

Español

100%

Català (*)

60%

English

40%

* Certificat B2. Secretaria de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya)

Habilitats informàtiques

Paquet Office

90%

Presentacions multimèdia (P.Point, Prezzi, Genially, etc.)

90%

TIC per a la docència

90%

Eines col·laboratives i gestió en línia

90%

Navegació i ús d'internet

90%

Creació i edició de material multimèdia

70%

Disseny gràfic (Photoshop, Adobe InDesign, Canva, etc.)

70%

Formació complementària

Desenvolupament d'App Mòbils
2020 / Google Actívate

Formació en línia, de 40 hores de durada, creada per la Universitat Complutense de Madrid per a Google Activa't.


Igualtat de gènere en l'Administració Pública
2018 / Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Formació contínua, amb una durada de 3 hores presencials.


L'Imaginari Actual de la Violència de Gènere
2013 / Diputación de Granada

Organitzat per la Delegació d'Igualtat d'Oportunitats i Joventut de la Diputació de Granada, amb una durada de 6 hores.


Transversalitat de Gènere per a persones amb responsabilitat política municipal
2011 / Instituto Andaluz de la Mujer

Acció formativa organitzada per la Conselleria per a la Igualtat i Benestar Social de la Junta d'Andalusia, amb una durada de 60 hores.


Primers auxilis
2009 / Gestión Integral de la Prevención, Prevensur

Amb una durada de 44 hores en la modalitat mixta.


Creació i manteniment de pàgines Web i Correu electrònic
2005 / Asociación Alfanevada

Integrada en el Projecte "Acció formativa per a la creació i manteniment de pàgines Web", amb una durada de 80 hores.

CA