Chema Cano

Llicenciat en Ciències Biològiques, la meva experiència professional ha girat entorn de l'àmbit del desenvolupament rural, els serveis mediambientals i la formació professional per a l'ocupació.

He tingut l'ocasió de participar en nombrosos projectes de diferent naturalesa, que en aquesta web he dividit en 3 blocs per a un millor enteniment, però que en la realitat han mantingut sempre un fil conductor: el desenvolupament i la sostenibilitat ambiental.

I al meu camí laboral, han estat part fonamental el grup de col·legues de professió, dels quals guardo bons records carregats de companyonia, col·laboració i amistat.

Què faig

Docència i formació per a l'ocupació

Possiblement, ser professor de persones adultes en la formació professional per a l'ocupació (FPO), és la tasca que més m'aporta en l'àmbit personal. No sols pel que aprenc, sinó també per les experiències enriquidores a les quals em porta l'alumnat.

Interpretació i educació ambiental

He exercit de grat diverses tasques en la gestió de projectes d'interpretació i educació ambiental. Encara que, reconec que sento una certa feblesa quan es tracta de dissenyar algun mitjà interpretatiu del patrimoni. Realment el gaudeixo.

Desenvolupament rural i local

Podria dir que els meus primers passos en el món laboral van ser com a tècnic de joventut. Des de llavors, he participat en diversos projectes de desenvolupament molt interessants, com són els plans estratègics participatius.

Entitats per a les quals he treballat

Resum del curriculum vitae (CV)

Una petita exposició de la formació i experiència professional acumulades en aquests anys.

Formació reglada

2009
Universidad de Granada

Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP)

2000
Universidad de Granada

Llicenciatura en Ciències Biològiques

Formació no reglada

2020
Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE)

Tutoria i ensenyament per a e-learning

100 hores / Formació impartida a l'empara del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació

2020
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Interpretació del Patrimoni Cultural i Natural (3ª edició)

190 hores / Organitzat en col·laboració amb l'Associació per a la Interpretació del Patrimoni (AIP) i el Màster d'Arquitectura i Patrimoni Històric, Universitat de Sevilla.

2020
Formación Alcalá

Agent de desenvolupament i ocupació local. Reptes i oportunitats de futur

250 hores / Curs d'especialització acreditat per la Universitat Europea Miguel de Cervantes.

...

Experiència professional

2015-2023
Diferents entitats i organitzacions

Docent de formació professional per a l’ocupació

Tècnic docent i suport pedagògic en diferents accions formatives, tant per a l’obtenció de certificats de professionalitat com en cursos de formació contínua. Algunes de les accions formatives en les que ha participat són:

 • Docència de la formació professional per a l’ocupació (SSCE0110).
 • Interpretació i Educació Ambiental (SEAG0109).
 • Dinamització comunitària (SSCB0109).
 • Ofimàtica (MF0233_2).
 • Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208).
 • Perspectiva de la ecoauditoria des de l'Estratègia Balear d'Educació Ambiental.

(Més informació)

2004-2022
Diferents entitats i organitzacions

Tècnic en desenvolupament rural i local

Participació en projectes per a la dinamització, elaboració i redacció de plans estratègics participatius, com:

 • Pla d’Ocupació de Menorca 2020.
 • Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de la comarca de l’Arc Nord-est de la Vega de Granada 2014-2020.
 • Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca 2014-2020.
 • Nova Estratègia Rural d’Andalusia (NERA) 2007-2013.

També ha exercit altres tasques com a Tècnic de Joventut per a la incorporació dels joves al desenvolupament local.

(Més informació)

1998-2019
Diferents entitats i organitzacions

Intèrpret i educador ambiental

Tècnic encarregat del disseny, planificació i execució d’actuacions d’interpretació i educació ambiental, desenvolupats en diferents entorns naturals i urbans, i destinats a un ampli ventall de públic. A més, ha estat gestor tècnic del Centre de Visitants del Parc Natural Sierra de Huétor (Granada).

(Més informació)

...

Idiomes

Español

100%

Català (*)

60%

English

40%

* Certificat B2. Secretaria de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya)

Habilitats informàtiques

Paquet Office

90%

Presentacions multimèdia (P.Point, Prezzi, Genially, etc.)

90%

TIC per a la docència

90%

Eines col·laboratives i gestió en línia

90%

Navegació i ús d'internet

90%

Creació i edició de material multimèdia

70%

Disseny gràfic (Photoshop, Adobe InDesign, Canva, etc.)

70%

Formació complementària

Desenvolupament d'App Mòbils
2020 / Google Actívate

Formació en línia, de 40 hores de durada, creada per la Universitat Complutense de Madrid per a Google Activa't.


Igualtat de gènere en l'Administració Pública
2018 / Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Formació contínua, amb una durada de 3 hores presencials.


L'Imaginari Actual de la Violència de Gènere
2013 / Diputación de Granada

Organitzat per la Delegació d'Igualtat d'Oportunitats i Joventut de la Diputació de Granada, amb una durada de 6 hores.


Transversalitat de Gènere per a persones amb responsabilitat política municipal
2011 / Instituto Andaluz de la Mujer

Acció formativa organitzada per la Conselleria per a la Igualtat i Benestar Social de la Junta d'Andalusia, amb una durada de 60 hores.


Primers auxilis
2009 / Gestión Integral de la Prevención, Prevensur

Amb una durada de 44 hores en la modalitat mixta.


Creació i manteniment de pàgines Web i Correu electrònic
2005 / Asociación Alfanevada

Integrada en el Projecte "Acció formativa per a la creació i manteniment de pàgines Web", amb una durada de 80 hores.

Docència i formació per a l'ocupació

Experiència professional i formació relacionades amb aquesta àrea.

Impartició i tutorització de formació

Disseny i creació de recursos educatius

Assessorament i suport pedagògic

Gestió de projectes i accions formatives

Experiència professional

Actualment
Centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries (Kreas)

Tècnic-docent de formació per a l'ocupació

Personal docent per a la planificació, impartició i tutorització de les accions formatives desenvolupades des d'àrea de formació a demanda de la fundació Kreas, en les modalitats de formació presencial, teleformació i mixta.

2023
Centro de Referencia Nacional del Área de Náutica (Centre de la Mar)

Creador de recursos didàctics

Disseny i creació de recursos i continguts didàctics (manuals pedagògics, presentacions multimèdia, documents tècnics, etc.) per a les accions de formació professional que es desenvolupen en el centre.

2022
Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Suport pedagògic

Assessorament i suport pedagògic, de formació virtual, a l'equip docent del projecte mixt SOIB Jove "Comunitat en Xarxa" per a l'obtenció del Certificat de Professionalitat "Dinamització comunitària (SSCB0109)"

2021, 2020, 2019 y 2017
CIFP Centre de la Mar y Consell Insular de Menorca

Docent del CP "Docència de la FPE"

Personal docent en les quatre últimes convocatòries de l'acció formativa per a l'ocupació per a l'obtenció del Certificat de Professionalitat "Docència de la formació professional per a l'ocupació" (SSCE0110).

A més, he sigut el responsable de la tutorització per al mòdul de pràctiques professionals no laborals (MP0353).

2021
Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Docent d'Ofimàtica

Personal docent de l'acció formativa vinculada al mòdul formatiu d'Ofimática (MF0233_2), en la modalitat presencial, i emmarcada com a formació complementària en el Programa Mixt SOIB Jove.

2021 y 2020
Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Docent "Eines de Google en el núvol per al treball col·laboratiu"

Docent de l'acció formativa "Eines de Google en el núvol per al treball col·laboratiu", enquadrada dins del Pla de Formació Contínua per a l'exercici 2020 i 2021 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

2021
Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Docent de "Presentacions professionals i autoedició multimèdia (nivell bàsic)"

Docent de l'acció formativa "Presentacions professionals i autoedició multimèdia (nivell bàsic)", enquadrada dins del Plan de Formación Continua para el ejercicio 2021 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

2019 y 2018
Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Tècnic-docent en projectes mixtos "Interpretació i Educació Ambiental"

Personal docent en els següents projectes mixtos per a l'obtenció del Certificat de Professionalitat "Interpretació i Educació Ambiental" (SEAG0109):

2019
Direcció General Formació Professional i Formació Professorat, Conselleria de Educació i Universitat

Docent "Ecoauditoria en centres escolars"

Docent de l'activitat de formació permanent mixta (presencial i en línia) "Perspectiva de l'ecoauditoria des de l'Estratègia Balear d'Educació Ambiental", destinada al professorat dels Centres d'Educació de Menorca adscrits al Programa de Centres Ecoambientals del Servei d'Educació Ambiental del Govern Illes Balears.

2015
Consell Insular de Menorca

Docent del CP "Interpretació i Educació Ambiental"

Professor en l'acció formativa per a l'obtenció del Certificat de Professionalitat "Interpretació i Educació Ambiental" (SEAG0109).

A més, vaig ser responsable de la tutorització per al mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Interpretació i educació ambiental (MP0155).

2015
Consell Insular de Menorca

Docent del CP "Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes"

Tècnic docent del Taller ocupacional "Sa Granja", per a l'obtenció del Certificat de Professionalitat "Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes" (AGAO0208).

...

Formació reglada

2009

Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP)

Universidad de Granada
2000

Llicenciatura en Ciències Biològiques

Universidad de Granada

Formació no reglada

2022

Flipped Classroom, la classe invertida

PIME Coneixement

30 hores / Acció formativa en línia impartida per *PIMEC (micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya).

2020

Tutoria i ensenyament per a e-learning

Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE)

100 hores / Formació impartida a l'empara del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació

2018

Competències TIC per a docents

FeSP-UGT Extremadura

30 hores / Acció formativa acollida al conveni de col·laboració signat entre la Conselleria d'Educació i FETE-UGT Extremadura.

2012

Formador de Formadors: especialitat de medi ambient

Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

70 hores / Acció formativa inclosa en el Pla Intersectorial de Formació Professional per a l'Ocupació 2010.

Formació complementària

Desenvolupament d'App Mòbils
2020 / Google Actívate

Formació en línia, de 40 hores de durada, creada per la Universitat Complutense de Madrid per a Google Activa't.


Igualtat de gènere en l'Administració Pública
2018 / Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Formació contínua, amb una durada de 3 hores presencials.


L'Imaginari Actual de la Violència de Gènere
2013 / Diputación de Granada

Organitzat per la Delegació d'Igualtat d'Oportunitats i Joventut de la Diputació de Granada, amb una durada de 6 hores.


Transversalitat de Gènere per a persones amb responsabilitat política municipal
2011 / Instituto Andaluz de la Mujer

Acció formativa organitzada per la Conselleria per a la Igualtat i Benestar Social de la Junta d'Andalusia, amb una durada de 60 hores.


Primers auxilis
2009 / Gestión Integral de la Prevención, Prevensur

Amb una durada de 44 hores en la modalitat mixta.


Creació i manteniment de pàgines Web i Correu electrònic
2005 / Asociación Alfanevada

Integrada en el Projecte "Acció formativa per a la creació i manteniment de pàgines Web", amb una durada de 80 hores.

Idiomes

Español

100%

Català (*)

60%

English

40%

* Certificat B2. Secretaria de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya)

Habilitats informàtiques

Paquet Office

90%

Presentacions multimèdia (P.Point, Prezzi, Genially, etc.)

90%

TIC per a la docència

90%

Eines col·laboratives i gestió en línia

90%

Navegació i ús d'internet

90%

Creació i edició de material multimèdia

70%

Disseny gràfic (Photoshop, Adobe InDesign, Canva, etc.)

70%

Entitats per a les quals he treballat

Interpretació i educació ambiental

Experiència professional i formació relacionades amb aquesta àrea.

Educació ambiental

Interpretació del patrimoni

Formació ambiental

Gestió de programes educatius

Experiència professional

2019 y 2018
Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Coordinador de projectes d'interpretació i educació ambiental

Responsable de les actuacions d'interpretació i educació ambiental i coordinador de l'equip de treball en els projectes mixtos per a l'obtenció del Certificat de Professionalitat "Interpretació i Educació Ambiental" (SEAG0109):

2019
Direcció General Formació Professional i Formació Professorat, Conselleria de Educació i Universitat

Docent "Ecoauditoria en centres escolars"

Docent de l'activitat de formació permanent mixta (presencial i en línia) "Perspectiva de l'ecoauditoria des de l'Estratègia Balear d'Educació Ambiental", destinada al professorat dels Centres d'Educació de Menorca adscrits al Programa de Centres Ecoambientals del Servei d'Educació Ambiental del Govern Illes Balears.

2017
Consell Insular de Menorca

Monitor en Interpretació i Educació Ambiental

Monitor en les activitats d'educació ambiental desenvolupades en la finca Alforí de Dalt, en el marc d'actuacions dels programes d'educació ambiental desenvolupats per la Reserva de la Biosfera de Menorca.

2015
Consell Insular de Menorca

Docent del CP "Interpretació i Educació Ambiental"

Professor en l'acció formativa per a l'obtenció del Certificat de Professionalitat "Interpretació i Educació Ambiental" (SEAG0109).

A més, vaig ser responsable de la tutorització per al mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Interpretació i educació ambiental (MP0155).

2015
Consell Insular de Menorca

Docent del CP "Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes"

Tècnic docent del Taller ocupacional "Sa Granja", per a l'obtenció del Certificat de Professionalitat "Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes" (AGAO0208).

2009-2010
Ilex Andalucía Educación Ambiental

Gestor Tècnic del Centre de Visitants Puerto Lobo

Gestor Tècnic del Centro de Visitantes Puerto Lobo, al Parc Natural Sierra de Huétor (Granada), responsable dels projectes en execució, coordinador de l'equip humà i atenció i informació al públic.

2008-2009
Ilex Andalucía Educación Ambiental

Tècnic en Interpretació i Educació Ambiental

Tècnic en educació ambiental i guia interpretatiu del patrimoni cultural i natural, encarregat del disseny, planificació i execució d'actuacions pedagògiques emmarcades en els programes d'educació ambiental impulsades per la Conselleria de Medi Ambient de la Junta d'Andalusia.

2006
Asociación de Educación Ambiental ILEX

Monitor en Interpretació i Educació Ambiental

Disseny, planificació i execució de les actuacions d'educació i interpretació ambiental.

2004
Asociación de Educación Ambiental ILEX

Monitor en Interpretació i Educació Ambiental

Personal en pràctiques (150 hores), fent diverses tasques en el disseny i execució d'activitats d'educació ambiental i guia-intèrpret.

1998
Campos de Voluntariado Ambiental de Andalucía

Voluntari Ambiental

Participació en el camp de voluntariat ambiental "Conservació d'ecosistemes i protecció d'espècies marines", en el Paratge Natural Desembocadura del Guadalhorce (Màlaga), desenvolupant una sèrie de tasques referides al paratge natural i a la platja limítrofa, i col·laborant amb el Centre de Recuperació d'Espècies Marines Amenaçades d'Andalusia (CREMA) en tasques de conservació de tortugues marines.

...

Formació reglada

2009

Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP)

Universidad de Granada
2000

Llicenciatura en Ciències Biològiques

Universidad de Granada

Formació no reglada

2020

Interpretació del Patrimoni Cultural i Natural (3ª edició)

Instituo Andaluz de Patrimonio Histórico

190 hores / Organitzat en col·laboració amb l'Associació per a la Interpretació del Patrimoni (AIP) i el Màster d'Arquitectura i Patrimoni Històric, Universitat de Sevilla.

2012

Formador de Formadors: especialitat de medi ambient

Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

70 hores / Acció formativa inclosa en el Pla Intersectorial de Formació Professional per a l'Ocupació 2010.

2004

FPO Monitor d'Educació Ambiental (Guia-Intèrpret)

Centro de Formación Ocupacional "Cartuja"

300 hores / Curs organitzat per la Conselleria d'Ocupació i Desenvolupament Tecnològic, Junta d'Andalusia.

A més, aquesta acció formativa porta associat 150 hores de pràctiques professionals en l'Associació Educació Ambiental ILEX.

Una altra formació mediambiental

Auditoria energètica i tècniques d'estalvi energètic
2010 / Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Inclosa en el "Pla intersectorial de Formació Professional per a l'Ocupació 2009" i finançat pel Servei Andalús d'Ocupació de la Junta d'Andalusia. Amb una durada de 70 hores.


Consum Responsable i Comerç Just
2006 / Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad

Organitzat per la Conselleria de Medi Ambient de la Junta d'Andalusia, amb una durada de 45 hores.


Recuperació del Medi Ambient Agrari en Espais Agrícoles
2006 / Fundación Gondwana para el Desarrollo Sostenible

Organitzat per la Fundació Gondwana, entitat adscrita a l'Estratègia d'Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient de la Junta d'Andalusia. Curs amb una durada de 40 hores.


II Jornades de Ciències Ambientals
2003 / Asociaciones NÁYADE y TAGOREC

Jornades per a la comparativa del medi ambient canari i andalús, amb una durada de 30 hores.


Espais Protegits d'Hispanoamèrica
1999 / Grupo de Investigación RNM-207 de la Junta de Andalucía

Organitzat juntament amb el Comitè Espanyol MaB, Ministeri de Medi Ambient i per la Càtedra UNESCO per al Desenvolupament Sostenible i Medi Ambient. Amb una durada de 30 hores.

Formació complementària

Desenvolupament d'App Mòbils
2020 / Google Actívate

Formació en línia, de 40 hores de durada, creada per la Universitat Complutense de Madrid per a Google Activa't.


Igualtat de gènere en l'Administració Pública
2018 / Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Formació contínua, amb una durada de 3 hores presencials.


L'Imaginari Actual de la Violència de Gènere
2013 / Diputación de Granada

Organitzat per la Delegació d'Igualtat d'Oportunitats i Joventut de la Diputació de Granada, amb una durada de 6 hores.


Transversalitat de Gènere per a persones amb responsabilitat política municipal
2011 / Instituto Andaluz de la Mujer

Acció formativa organitzada per la Conselleria per a la Igualtat i Benestar Social de la Junta d'Andalusia, amb una durada de 60 hores.


Primers auxilis
2009 / Gestión Integral de la Prevención, Prevensur

Amb una durada de 44 hores en la modalitat mixta.


Creació i manteniment de pàgines Web i Correu electrònic
2005 / Asociación Alfanevada

Integrada en el Projecte "Acció formativa per a la creació i manteniment de pàgines Web", amb una durada de 80 hores.

Idiomes

Español

100%

Català (*)

60%

English

40%

* Certificat B2. Secretaria de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya)

Habilitats informàtiques

Paquet Office

90%

Presentacions multimèdia (P.Point, Prezzi, Genially, etc.)

90%

TIC per a la docència

90%

Eines col·laboratives i gestió en línia

90%

Navegació i ús d'internet

90%

Creació i edició de material multimèdia

70%

Disseny gràfic (Photoshop, Adobe InDesign, Canva, etc.)

70%

Entitats per a les quals he treballat

Desenvolupament rural i local

Experiència professional i formació relacionades amb aquesta àrea.

Dinamització comunitària

Estratègies participatives

Assistència tècnica

Gestió de projectes

Experiència professional

2022
Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Coordinador de projectes de dinamització comunitària

Gestió de les actuacions de dinamització comunitària i coordinació de l'equip de treball en el projecte mixt SOIB Jove "Comunitat en Xarxa" per a l'obtenció del Certificat de Professionalitat "Dinamització comunitària (SSCB0109)".

2017
Consell Insular de Menorca

Assistència tècnica externa: Pla Ocupació de Menorca (POM)

Suport tècnic extern en la dinamització del procés de participació, elaboració i redacció del Pla d'Ocupació de Menorca (POM) 2020, com a eina de planificació estratègica que definirà i impulsarà les polítiques d'ocupació i formació de l'illa.

2016
Grupo Desarrollo Rural Alfanevada

Assistència tècnica externa: EDLP Alfanevada

Suport tècnic extern per a la coordinació i preparació de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de la comarca de l'Arc Nord-est de la Vega de Granada 2014-2020, i l'execució del corresponent procés participatiu.

2015-2016
Associació Leader Illa de Menorca

Assistència tècnica externa: EDLP Menorca

Servei extern per a l'elaboració i redacció de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca 2014-2020, i execució del procés participatiu.

2011-2014
Ayuntamiento de Beas de Granada

Gestor Tècnic i Administratiu (Alt Càrrec)

Responsable de la gestió municipal per a la prestació de serveis i equipaments en la localitat.

 • Coordinació de l'equip humà.
 • Disseny, gestió i implementació de projectes d'intervenció social i econòmica.
 • Gestió interna del funcionament de l'entitat local.
2008
Asociación para el Desarrollo Rural del Arco Noreste de la Vega de Granada

Tècnic en Desenvolupament Comarcal

Tècnic en desenvolupament comarcal encarregat de la revisió i publicació de la segona edició de la Guía de recursos turísticos del Arco Noreste de la Vega de Granada. Actualització de la base de dades sobre l'Inventari Turístic de la comarca.

2007
Asociación para el Desarrollo Rural del Arco Noreste de la Vega de Granada

Tècnic de Suport Comarcal: Projecte NERA

Tècnic encomanat per a la planificació de la Nova Estratègia Rural de la comarca de l'Arc Nord-est de la Vega de Granada. Aquest estudi va formar part de la Nova Estratègia Rural d'Andalusia (NERA) 2007-2013..

2004, 2005 y 2006
Asociación para el Desarrollo Rural del Arco Noreste de la Vega de Granada

Tècnic de Joventut en Desenvolupament Comarcal

Delegat al disseny i execució dels projectes destinats a la Incorporació de la Joventut en el Desenvolupament Rural.

...

Formació reglada

2009

Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP)

Universidad de Granada
2000

Llicenciatura en Ciències Biològiques

Universidad de Granada

Formació no reglada

2020

Agent de desenvolupament i ocupació local. Reptes i oportunitats de futur

Formación Alcalá

250 hores/ Curs d'especialització acreditat per Universitat Europea Miguel de Cervantes.

2008

Gestió Ambiental Municipal al Medi rural

Área de tecnologías del Medioambiente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Granada

300 hores / Curs formatiu emmarcat en l'Acció conjunta de Cooperació "Creant Identitat Local a través de la Gestió Ambiental", coordinat pel GDR Alpujarra-Sierra Nevada, i en col·laboració amb la Fundació Empresa Universitat de Granada.

Una altra formació relacionada

Comerç Electrònic i Màrqueting Digital per a empreses d'Ecoturisme
2010 / Data Control Formación

Acció formativa dins del Subprograma AVANÇA FORMACIÓ del Ministeri d'Indústria, Turisme I Comerç, amb una durada de 180 hores.


L'Empresa Turística, Entitats locals i Desenvolupament Sostenible
2006 / Asociación Alfanevada

Acció integrada en els projectes "Programa de sensibilització ambiental dirigit a la Comarca de l'Arc Nord-est de la Vega de Granada" i "Programa de sensibilització ambiental dirigit a la comunitat escolar i entitats locals". Amb una durada de 30 hores.


II Trobada Rural Jove
2005 / Grupo de Desarrollo Rural "Los Vélez"

Jornades d'anàlisis i debat per a la detecció i orientació sobre les pautes favorables en la incorporació de la joventut al món laboral, així com la creació d'associacions juvenils, les seves funcions i funcionament. Celebrades de l'11 al 12 de febrer.


Seminari sobre Immigració i Ocupació
2005 / Diputación de Granada

Emmarcat en el Projecte ALEGRA, amb una durada de 15 hores.


Metodologia per a la Participació de la Joventut en el Medi rural
2004 / Equipo Funámbula

Organitzat pel Grup d'Acció Local Guadalteba, en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Rural de la Junta d'Andalusia. Amb una durada de 20 hores.

Formació complementària

Desenvolupament d'App Mòbils
2020 / Google Actívate

Formació en línia, de 40 hores de durada, creada per la Universitat Complutense de Madrid per a Google Activa't.


Igualtat de gènere en l'Administració Pública
2018 / Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Formació contínua, amb una durada de 3 hores presencials.


L'Imaginari Actual de la Violència de Gènere
2013 / Diputación de Granada

Organitzat per la Delegació d'Igualtat d'Oportunitats i Joventut de la Diputació de Granada, amb una durada de 6 hores.


Transversalitat de Gènere per a persones amb responsabilitat política municipal
2011 / Instituto Andaluz de la Mujer

Acció formativa organitzada per la Conselleria per a la Igualtat i Benestar Social de la Junta d'Andalusia, amb una durada de 60 hores.


Primers auxilis
2009 / Gestión Integral de la Prevención, Prevensur

Amb una durada de 44 hores en la modalitat mixta.


Creació i manteniment de pàgines Web i Correu electrònic
2005 / Asociación Alfanevada

Integrada en el Projecte "Acció formativa per a la creació i manteniment de pàgines Web", amb una durada de 80 hores.

Idiomes

Español

100%

Català (*)

60%

English

40%

* Certificat B2. Secretaria de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya)

Habilitats informàtiques

Paquet Office

90%

Presentacions multimèdia (P.Point, Prezzi, Genially, etc.)

90%

TIC per a la docència

90%

Eines col·laboratives i gestió en línia

90%

Navegació i ús d'internet

90%

Creació i edició de material multimèdia

70%

Disseny gràfic (Photoshop, Adobe InDesign, Canva, etc.)

70%

Entitats per a les quals he treballat

Projectes

Alguns dels projectes en els quals m'he vist embardissat
Manual del módulo formativo «Sistemas de propulsión y gobierno»

Manual del módulo formativo «Sistemas de propulsión y gobierno»

Docència
Ens movem pel medi ambient

Ens movem pel medi ambient

Docencia, Interpretación y educación ambiental
Día internacional del Medio Ambiente (2019)

Día internacional del Medio Ambiente (2019)

Docencia, Interpretación y educación ambiental
Docencia de la formación para el empleo

Docencia de la formación para el empleo

Docència
Estrategia de Desarrollo Alfanevada 2014-2020

Estrategia de Desarrollo Alfanevada 2014-2020

Desenvolupament rural i local
Estrategia de Desarrollo Local de Menorca 2014-2020

Estrategia de Desarrollo Local de Menorca 2014-2020

Desenvolupament rural i local
Plan de Ocupación de Menorca (POM)

Plan de Ocupación de Menorca (POM)

Desenvolupament rural i local

Contacte

Necessites col·laboració en els teus projectes?

O simplement fer un comentari, una consulta, un suggeriment... Envia'm el teu missatge.

 

CA